//A Scientist Pushes Psychology Journals toward Open Data

A Scientist Pushes Psychology Journals toward Open Data

W marcu tego roku ponownie rozgorzała dyskusja na temat udostępniania danych surowych recenzentom czasopism naukowych. Stało się to za sprawą Gerta Storma – psychologa, który odmówił zrecenzowania pracy nie zawierającej takich danych. W konsekwencji próbowano zmusić go do ustąpienia ze stanowiska recenzenta jednego ze sztandarowych czasopism American Psychological Association. Sprawę opisywały prestiżowe czasopisma takie jak NaturePonieważ wielokrotnie zajmowałem się tym problemem, redaktorzy Skeptical Inquirer poprosili mnie o zabranie głosu w tej sprawie. Oto mój komentarz, który ukazał się w czwartym numerze (July/August) 2017 roku. Artykuł.pdf