//Ach, Lista Filadelfijska! Ach, Impact Factor!

Ach, Lista Filadelfijska! Ach, Impact Factor!

Przeciętny człowiek o osiągnięciach i porażkach nauki dowiaduje się najczęściej przy okazji ogłoszenia laureatów nagród Nobla i… Ig Nobla. W rzeczywistości próby zmierzenia wartości pracy naukowej i jej znaczenie dla nauki nieustannie mają miejsce. Naukowcy pracują pod presją oceny, a ostatnio najbardziej popularnymi narzędziami pomiaru są tak zwana lista filadelfijska i impact factor. Budzą one w środowisku sporo kontrowersji i znajdują zarówno gorących zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Autor wykładu zamierza udowodnić na rozlicznych przykładach, że pomiar wartości uczonego jak i osiągnięcia naukowego jest nie tylko niemożliwy do wykonania, ale, co gorsza, jest bardzo szkodliwy dla Nauki.

Wykład wygłosi gość Klubu Sceptyków Polskich, prof. dr hab. inż. Mirosław Soroka, który, choć pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej i kandydował na stanowisko Rektora, sam o sobie mówi, że jest studentem 99. semestru. Z wykształcenia chemik, lecz jego pasją jest również etyka naukowa. Tropi oszustwa naukowe, krytykuje sposób zarządzania szkolnictwem wyższym i instytucjami naukowymi. Uczonych poświęcających się nieistotnym problemom badawczym nazywa wprost „badalcami”, a ich prace „bublikacjami”.

Księgarnia-Kawiarnia FALANSTER, Wrocław, ul. Św. Antoniego 23, Piątek, 27 stycznia 2012 roku, godzina 18:00.

Wstęp wolny. Klub Sceptyków Polskich i Falanster serdecznie zapraszają!