//Cogito 21

Cogito 21

Miło nam poinformować, że Klub Sceptyków Polskich objął patronatem inicjatywę edukacyjną Cogito21, organizowaną przez Navigo – Centrum Innowacyjnej Edukacji.

We współczesnym świecie uczniowie otoczeni są ogromną ilością informacji. Wiele z nich jest fałszywa, a czasem nawet niebezpieczna. Program Cogito 21 ma na celu rozwój umiejętności świadomego, krytycznego odbioru treści dostępnych w Internecie, w tym także odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych.

Program Cogito 21 składa się z trzech elementów:

1. Założenia w szkole Klubu Cogito 21, prowadzonego na zasadzie koła zainteresowań. W ramach klubu uczniowie będą wykonywać różne zadania – zarówno dostarczone przez organizatorów programu, jak i opracowane przez nauczyciela, będącego opiekunem klubu. Przy rejestracji Klubu, nauczyciel otrzyma pakiet materiałów merytorycznych oraz wsparcie w postaci konsultacji z ekspertami.

2. Dwuetapowego konkursu dla klubów, sprawdzającego zdolności krytycznego myślenia wśród uczniów. Konkurs obejmie m.in. przeprowadzenie kampanii informacyjnej w szkole, budującej wśród innych uczniów świadomość tego, że nie wszystkie informacje w Internecie są prawdziwe, a także ocenę przez uczniów wiarygodności różnych tekstów z Internetu.

3. Szkoleń dla nauczycieli, pozwalających im na poznanie konkretnych narzędzi, wspierających uczenie krytycznego myślenia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu na stronie www.navigo.org.pl/cogito21