//Etyka zawodowa i standardy naukowe w Pracowni Testów Psychologicznych PTP

Etyka zawodowa i standardy naukowe w Pracowni Testów Psychologicznych PTP

W dniu 24. sierpnia 2018 przedstawiliśmy stanowisko Klubu Sceptyków Polskich w sprawie naruszenia zasad etyki zawodu psychologa przez osoby zasiadające we władzach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego [SZCZEGÓŁY TUTAJ].

Tym razem chcemy zwrócić uwagę w jaki sposób spółka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jaką jest Pracownia Testów Psychologicznych, łamie sformułowane przez siebie zasady etyki. Punkt 50 Kodeksu brzmi:

Upowszechniając wiedzę psychologiczną, psycholog dba o zgodność przekazywanych treści ze współczesnym stanem nauki, uwzględnia różnice między hipotezami i dobrze udokumentowanymi twierdzeniami i w sposób rzetelny przedstawia praktyczne możliwości psychologii. Szczególnie starannie psycholog przedstawia te treści, które są niezgodne z obiegową wiedzą psychologiczną lub podatne na różnorakie interpretacje.

Wbrew tej zasadzie internetowa księgarnia Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oferuje w sprzedaży książki z zakresu „Parapsychologii, ezoteryki, astropsychologii, psychotroniki i medycyny alternatywnej”.  W swojej ofercie posiada 104 książki (stan na dzień 25 sierpnia 2018) poświęcone tej tematyce. Sprzedając książki z tej tematyki nie dodaje jednak żadnej informacji, że książki te przedstawiają wiedzę pseudonaukową. Promowanie i legitymizowanie wiedzy pseudonaukowej przez tak ważną instytucję jaką jest Pracownia Testów Psychologicznych jest ewidentnym naruszeniem punktu 50 KEZP. To oburzające, że taka instytucja promuje pseudonaukę nie tylko sprzedając zdyskredytowane narzędzia diagnostyczne, ale również oferując książki z zakresu ezoteryki, astropsychologii i psychotroniki.

W misji Pracowni Testów Psychologicznych PTP możemy przeczytać, że: „Naszym celem jest szerzenie etycznych i profesjonalnych standardów diagnozy opartej na narzędziach psychometrycznych” (https://www.practest.com.pl/nasza-misja). Popularyzacja zdyskredytowanych narzędzi diagnostycznych i książek o wymienionej tematyce stoi w opozycji do tak sformułowanej misji „największego wydawcy testów psychologicznych w Polsce publikującego narzędzia polskich i zagranicznych autorów, a także książki dotyczące diagnozy i innych praktycznych zastosowań psychologii w obszarach edukacji, zdrowia oraz pracy i organizacji”.

Stawiamy więc publicznie pytanie: Jaki cel przyświeca sprzedaży książek z takiej tematyki?