//Gdy łzy zmieniają się w perły. Potraumatyczny wzrost u dzieci i młodzieży z diagnozą raka

Gdy łzy zmieniają się w perły. Potraumatyczny wzrost u dzieci i młodzieży z diagnozą raka

Trudno sobie wyobrazić bardziej okrutne wyroki losu niż te, kiedy dziecko otrzymuje diagnozę ciężkiej choroby takiej jak rak. Nagle i nieodwracalnie młoda, niewykształcona w pełni istota ludzka stawiana jest w sytuacji, z którą nie radzi sobie wielu dorosłych. A statystyki wskazują na to, że staje się to udziałem coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Co roku na całym świecie u około 160 tys. z nich diagnozuje się raka, a tendencja ta ma charakter wzrostowy w społeczeństwach zindustrializowanych. W obliczu takich faktów szczególnie istotne jest znalezienie odpowiedzi na pytania o to, jak radzą sobie dzieci z tak trudnymi sytuacjami? Jakie ślady pozostawiają takie wydarzenia w ich psychice jeśli uda im się przeżyć?

Więcej na ten temat w  najnowszym poście napisanym przez dr. Tomasza Witkowskiego dla Research Digest.

When tears turn into pearls: Post-traumatic growth following childhood and adolescent cancer

GettyImages-619368670.jpg

It’s hard to imagine a crueller fate than when a child receives a diagnosis of an illness as difficult as cancer. A young human being, still not fully formed, is suddenly and irrevocably thrown into a situation that many adults are unable to cope with. Each year, around 160,000 children and youngsters worldwide are diagnosed with cancer, and this trend is growing in industrialised societies. Faced with such facts, it is particularly important to understand how children cope. What traces of the experience remain in their psyche if they manage to survive?

Partial answers to these questions come from a trio of Australian researchers in their systematic review and meta-analysis of existing research into the psychological effects of cancer on children, published recently in Psycho-Oncology. Their findings give us reason for some optimism. It turns out children and adolescents affected by cancer are no more likely to develop post-traumatic stress symptoms than their healthy peers. In fact, several studies have found that children affected by cancer go on to experience greater than usual adjustment and quality of life and lower anxiety and post-traumatic stress symptoms. In psychology, we refer to this as the post-traumatic growth (PTG) effect, which can arise from the struggle with highly challenging life circumstances or trauma.

Read more…