/O nas

O nas

KLUB SCEPTYKÓW POLSKICH jest organizacją zrzeszającą obywateli Polski zaangażowanych w realizację naszego podstawowego celu, jakim jest:

Działanie na rzecz krzewienia rzetelnej empirycznej wiedzy naukowej i związanej z nią działalności praktycznej.

Ponadto chcemy również:

Chronić opinię publiczną przed dezinformacją w obszarze nauki i demaskować działalność pseudonaukową, która jest niebezpieczna dla ludzi.

Będziemy realizować swoje cele statutowe poprzez:

  • Działalność edukacyjną polegającą na wygłaszaniu i organizowaniu wykładów, prelekcji, konferencji a także udział w spotkaniach i konferencjach promujących rzetelną wiedzę i demaskujących pseudonaukę.
  • Prowadzenie badań naukowych mających na celu weryfikację publicznie głoszonych  twierdzeń, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe oraz publikowanie ich wyników.
  • Pisanie i publikowanie zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej artykułów, materiałów informacyjnych i innych mających związek z promowaniem dobrych praktyk badawczych, terapeutycznych (medycyna, psychologia) oraz demaskowaniem praktyk opartych na fałszywych, niezweryfikowanych naukowo twierdzeniach.
  • Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku dostrzeżenia zagrożenia społecznego wynikającego z głoszenia i popularyzowania fałszywych twierdzeń oraz stosowania terapii i praktyk leczniczych (w zakresie medycyny i psychologii) opartych na fałszywych założeniach.
  • Współpracę z mediami w zakresie popularyzowania rzetelnej wiedzy oraz demaskowania pseudonauki.
  • Organizowanie wykładów, spotkań, prelekcji, konferencji oraz innych imprez promujących rzetelną wiedzę i demaskujących pseudonaukę, promujących zdrowie i wiedzę o zdrowiu.
  • Wspieranie naukowców i praktyków, których działalność przeciw pseudonauce doprowadziła do ostracyzmu ze strony środowiska oraz do pogorszenie ich sytuacji społecznej.
  • Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

Ponadto, jako członkowie Klubu uważamy, że:
Każdy ma prawo do wyboru własnego systemu przekonań i wierzeń, jeśli nie godzi to w prawa innych lub interes społeczny.

Sceptycyzm w naszym rozumieniu jest postawą, która przedkłada dowody nad rekomendacje. Nie odrzucamy jakichkolwiek, choćby najbardziej nawet fantastycznych twierdzeń, zanim nie zapytamy o dowody ich prawdziwości. Uważamy jednak, że ani nauka ani sceptycy nie są zobowiązani do poszukiwania dowodów nieistnienia zjawisk paranormalnych, lecz że to ci, którzy głoszą twierdzenia o ich istnieniu powinni tych dowodów dostarczyć.