//Ocena wartości psychometrycznej technik projekcyjnych w opiniowaniu przez biegłych

Ocena wartości psychometrycznej technik projekcyjnych w opiniowaniu przez biegłych

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w „Folia Psychologica”, autorstwa dr. Andrzeja Śliwerskiego z Zakładu Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instyturu Psychologii UŁ i Tomasza Garstki – członków KSP.

OCENA WARTOŚCI PSYCHOMETRYCZNEJ WYBRANYCH TECHNIK PROJEKCYJNYCH STOSOWANYCH W ORZECZNICTWIE PSYCHOLOGICZNO-SĄDOWYM W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE

Abstrakt. Testy projekcyjne cieszą się niesłabnącą popularnością, szczególnie wśród biegłych psychologów sądowych, którzy każdego dnia muszą mierzyć się z tendencją osób badanych do pokazywania się w lepszym świetle. W ich mniemaniu testy projekcyjne pomagają zbadać „rzeczywiste” cechy osobowości badanych, a w przypadku diagnozowania dzieci umożliwiają im symboliczną prezentację przeżytej traumy. Rosnąca liczba badań pokazuje jednak, że wskaźniki stosowane w testach projekcyjnych nie mają nic wspólnego z cechami, które rzekomo reprezentują. Jest to szczególnie ważne w przypadku diagnozy wykorzystania seksualnego dziecka oraz diagnozy potencjalnego sprawcy. Ze względu na brak jakichkolwiek badań uzasadniających zastosowanie do tego celu testów projekcyjnych, powinno być zabronione stosowanie następujących narzędzi: Testu Drzewa Kocha; Testu Plam Atramentowych Rorschacha; Testu Apercepcji Tematycznej (TAT/CAT); rysunku postaci; Testu Dom–Drzewo–Człowiek; rysunku rodziny; Testu Barw Luschera; Testu Barwnych Piramid Schaie, Heissa oraz Testu Szondiego

Artykuł w wersji PDF