//Przesąd, empiria, nauka – wykład na SWPS

Przesąd, empiria, nauka – wykład na SWPS

Klub Sceptyków Polskich dzięki gościnności Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie organizuje spotkanie, podczas którego Tomasz Witkowski wygłosi wykład Przesąd, empiria, nauka. O potrzebie upowszechnianie naukowego obrazu świata. Po wykładzie odbędzie się dyskusja. Spotkanie odbędzie się 18 stycznia o godz. 18:00 w budynku SWPS w Warszawie wejście głównym wejściem od ulicy Chodakowskiej, sala 302. Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny!

Mózg człowieka jest niezwykle sprawnym instrumentem poszukującym związków przyczynowo-skutkowych. To wynik działania ewolucji, w toku której osobniki szybciej identyfikujące takie związki miały większe szanse na przeżycie. Ale efektem ubocznym tej funkcji jest dostrzeganie zależności i wzorców również tam, gdzie ich nie ma. Pozbawiony narzędzi krytycznego myślenia mózg ludzki generuje przesądy, pseudonaukowe twierdzenia. Czy nie powinniśmy zaakceptować ich jako naturalnego wytworu sprawnie działającego umysłu? Podczas wykładu Tomasz Witkowski pokaże, w jaki sposób „nieszkodliwe” przesądy i pseudonaukowe twierdzenia wpływają na naszą rzeczywistość i porządek społeczny prowadząc w skrajnych przypadkach do ogromnych kosztów, nieszczęść a nawet śmierci wielu ludzi. Te negatywne efekty to wynik tolerancji dla pseudonauki w obszarze takich nauk, jak psychologia, medycyna, ale również w naukach technicznych, prawie i bankowości.