//PWN wstrzymało sprzedaż podręcznika etyki zawodowej psychologów!

PWN wstrzymało sprzedaż podręcznika etyki zawodowej psychologów!

Na wniosek Klubu Sceptyków Polskich, wydawca Etyki zawodu psychologa nie tylko wycofał podręcznik ze sprzedaży, ale również rozpoczął pracę nad nowym wydaniem, z którego zostanie usunięty problematyczny rozdział autorstwa Zuzanny Toeplitz i Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej. W rozdziale tym autorki zamieściły kilkanaście przykładów wypowiedzi psychologów, których w żaden sposób nie opatrzyły informacjami o źródłach, z których pochodzą. To dość kuriozalna sytuacja, bo Kodeks etyczno-zawodowy psychologa, który omawiają w książce, a który stanowi dla nich wykładnię zasad etycznych jasno stwierdza:

Psychologa obowiązuje prawdziwe i wyczerpujące informowanie o źródłach, z których korzystał. Psycholog nie zataja, że korzystał w swoich publikacjach lub pracach badawczych z materiałów innych autorów oraz z pomocy i konsultacji innych osób. (pkt. 38)

Jakby tego było jeszcze nie dość, obowiązek rzetelnego powoływania się na źródła wymaga od wszystkich autorów nie tylko prawo polskie autorskie, ale także międzynarodowa konwencja, której Polska jest sygnatariuszem. Autorki przeszły do porządku dziennego nad tymi wymogami stwierdzając beztrosko:

Wszystkie podawane dalej wypowiedzi psychologów w środkach masowego przekazu są autentyczne. (…) W większości analizowanych przykładów psychologowie przedstawiali się z imienia i nazwiska, nie są to opinie anonimowe. W opisanych przypadkach nie będziemy jednak podawać, czyja to wypowiedź. Przede wszystkim dlatego, że nie wydaje się to istotne. (Toeplitz, Toeplitz-Winiewska, 2017, s. 551)

Osobiste prawo autorskie gwarantowane przez międzynarodowe porozumienia jest niezależne od osobistego widzimisię twórców. Daje szansę autorom i czytelnikom na to, aby nikt nie interpretował wyrwanych z kontekstu zdań, bez możliwości sprawdzenia, jak brzmią one w oryginalnym tekście. Rzetelne cytowanie pozwala, poprzez sięgnięcie do źródła, na krytyczną analizę omówienia. Umożliwia samodzielne myślenie dociekliwych czytelników. Publikując prace tak rozbieżne z obowiązującymi w nauce i prawie standardami autorki stworzyły niebezpieczny precedens w praktykach obowiązujących w tym zakresie. Liczymy na to, że ich śladem nie podążą jednak studenci i inni naukowcy.

Postawa i decyzje osób reprezentujących wydawnictwo PWN bardzo pozytywnie nas zaskoczyły, za co bardzo serdecznie im dziękujemy. Na ich tle tym bardziej uderza kunktatorstwo osób reprezentujących Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Pomimo, że skargę opisującą nadużycia Zuzanny Toeplitz i Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej przesłaliśmy do PTP dużo wcześniej niż informację do PWN, po dwóch miesiącach dostaliśmy jedynie mglistą obietnicę zajęcia się sprawą w perspektywie pół roku.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Sądu Koleżeńskiego I instancji, wszystkie skargi, które wpłynęły do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego po 30 czerwca br., zostaną przekazane do rozpatrzenia Sądowi nowej kadencji. W związku z tym, także Państwa skarga, która wpłynęła w dniu 10 lipca br. Do biura Zarządu Głównego, będzie przekazana w grudniu br. Sądowi Koleżeńskiemu wybranemu na kadencję 2019-2021.
Sąd Koleżeński I instancji obecnej kadencji koncentruje się na zakończeniu prowadzonych wcześniej postępowań.

Cóż, albo członkowie PTP tak bardzo nabroili, że skargi na nich przytłoczyły Sąd Koleżeński na pół roku, albo poziom złożoności tych spraw osiągnął takie rozmiary, że nie sposób rozwikłać ich szybciej niż w 6 miesięcy. Jest też trzecia możliwość, ale to już zostawiamy wyobraźni i pomysłowości czytelników…

Więcej na temat zawiadomienia skierowanego przez KSP do Sądu Koleżeńskiego PTP – tutaj.

Bibliografia:

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Toeplitz, Z., Toeplitz-Winiewska, M. (2017). Etyka zawodu psychologa. Wydanie Nowe. Warszawa: PWN.