//Relative Quantum Nonsense: Don’t be Fooled by False Physics!

Relative Quantum Nonsense: Don’t be Fooled by False Physics!

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem drugiego prelegenta panelu Badanie zjawisk paranormalnych z Europejskiego Kongresu Sceptyków Wrocław 2017. Kongres był współorganizowany przez Klub Sceptyków Polskich.

Holm Gero Hummler tłumaczy w jaki sposób fizyka kwantowa wykorzystywana jest przez pseudonaukę i jak bardzo pseudonauka wypacza wiedzę z zakresu fizyki.

https://www.youtube.com/watch?v=CSHsrID2oHc