//Sceptycy i ewolucja!

Sceptycy i ewolucja!

Klub Sceptyków Polskich został partnerem organizowanych we Wrocławiu DNI EWOLUCJI, które odbędą się od  10 do 12 lutego 2012. Będzie to impreza kulturalno-popularnonaukowa poświęcona samej szeroko rozumianej teorii ewolucji oraz życiu Karola Darwina. Pod szczególnym patronatem KSP będzie sobotnie popołudnie, bowiem – tradycyjnie już w Falansterze, na ul. Św. Antoniego – ewolucyjne wystąpienia wygłoszą dr Maciej Zatoński – Darwin i medycyna i dr Tomasz Witkowski – Inteligencja makiaweliczna. Rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej.

Podczas DNI EWOLUCJI będzie okazja do wysłuchania wykładów antropologów, biologów, psychologów oraz fizyków ewolucyjnych, a także do uczestniczenia w ciekawych dyskusjach oraz wydarzeniach towarzyszących imprezie takich jak projekcje filmowe czy  wygłoszenie  „Sonetów ewolucyjnych” autorstwa Jacka Tabisza.

„Chcemy pokazać ewolucję nie tylko pod kątem antropologiczno-biologicznym, ale również jej wpływ na fizykę czy psychologię (…) szczególnie istotną postacią jest Karol Darwin, więc jeden z dni – 12 lutego, dokładnie w jego urodziny – będzie poświęcony brytyjskiemu przyrodnikowi.” –  mówi Marcin Łysuniec, prezes Stowarzyszenia Ateistyczni głównego organizatora wydarzenia

Impreza rozpoczyna się w piątek 10.02.2012 o 15:00, szczegółowy program:
10 lutego, Sektor 3, ul. Legnicka 65

15:00 – projekcja filmu „Odyseja rodzaju ludzkiego”
17:00 – prof. Bogusław Pawłowski – „Ewolucyjne korzenie i adaptatywność religii”
18:00 – prof. Ludwik Tomiałojć – „Spory wokół mechanizmów ewolucji i specjacji”
19:00 – prof. Jerzy Lukierski – „”Od nauki do światopoglądu naukowego”

11 lutego, Falanster, ul. Św. Antoniego 23

15:00 – projekcja filmu biograficznego „Darwin – miłość i ewolucja”
17:00 – dr Maciej Zatoński –
18:00 – dr Tomasz Witkowski – „Inteligencja Makiaweliczna. Rzecz o pochodzeniu natury ludzkiej”
19:00 – dyskusja „Kreacjonizm vs ewolucjonizm” (oby tylko jacyś kreacjoniści się pojawili, choć po artykule z GW jest większa szansa :-D)

12 lutego, ZUP, ul. Ruska 34

15:00 – dr Radosław Czarnecki – ewolucja religii
16:00 – Łukasz Banaszak -„Wpływ ewolucjonizmu na ideę progresywizmu w naukach o wychowaniu”
16:30 – Monika Andryszak –  „Znaczenie i sens ewolucjonizmu w ponowoczesności”
17:00 –Kamil Błaszczyński – „Ewolucjonizm w pedagogice ogólnej – egzemplifikacja”
17:30 – dyskusja „między nauką a bogiem”
19:00 – Jacek Tabisz