//Sceptycznie o teście Rorschacha – wystąpienie dr. Śliwerskiego

Sceptycznie o teście Rorschacha – wystąpienie dr. Śliwerskiego

Zapraszamy do wysłuchania referatu, który został wygłoszony przez dr. Andrzeja Śliwerskiego na Konferencji: „Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe” na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołecznym w Warszawie.

Wystąpienie pt. „Czy Meta-analiza Mihura i in. (2013) kończy dyskusję o wykorzystaniu Rorschacha w diagnozie na potrzeby sądowe?” opisuje:

  • dlaczego badania z wykorzystaniem Rorschacha nie są wiarygodne?
  • które wskaźniki zgodnie z meta-analizą Mihura i in. (2013) możemy uznać za diagnostyczne?
  • jakie słabości Rorschacha obnaża Mihura i in. (2013)?
  • jak re-analiza Wood i in. (2015) pokazuje, że nie wolno diagnozować osobowości Rorschachem?
  • re-analiza własna badań Rorschachem osób cierpiących na PTSD.

Zachęcamy do wysłuchania 15-sto minutowego wykładu: